Registrační značka na přání

 
 

Registrační značky na přání.

 

Od 1.1.2016 lze podat žádost o rezervaci, vydání registrační značky na přání.
1 kus RZ na přání je zpoplatněn částkou 5000,- Kč.
Rezervace registrační značky na přání je zpoplatněna částkou 500,- Kč.

---

Registrační značka na přání se skládá buď z arabských číslic,
nebo z kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. 
Zakázaná kombinace, je kombinace pouze písmen latinské abecedy.
Pouze arabské číslice lze použít.
 Písmena a čísla lze použít libovolně - mimo nepovolená Q, W, O, CH, G.

---

Tabulka s registrační značkou na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy,
text podněcující k nenávisti k některém národu, rase, etnické skupině, náboženství,
třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

---

Počet znaků  v registrační značce na přání je:

5 - pro rozměr tabulky RZ - 80 x 110 mm ( moped )
             7 - pro rozměr tabulky RZ - 200 x 160 mm ( motocykl, čtyřkolka ) 
8 - pro ostatní rozměry tabulek RZ - 520 x 110, 340 x 200, 280 x 200, 200 x 160, 320 x 160 mm

---

Na kategorie silničních vozidel T, C, SS, R nelze přidělit RZ na přání.

---

Tabulku s registrační značkou na přání lze rezervovat, vydat,
není -li již vydána k jinému silničnímu vozidlu,
není rezervována,
 není vedena jako odcizená, ztracená, nebo zničená.

---

Registrační značku na přání lze rezervovat po dobu 6 měsíců.

Jinak rezervace propadá.

Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována,
podá do 6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky,
obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví.

---

V případě podání žádosti o přidělení registrační značky na přání,
je třeba předložit další příslušnou žádost,
např. o zápis vozidla do registru, zápis změny vlastníka, o vyřazení, zánik,
přidělení RZ pro vývoz, včetně příloh.

---

Pokud úřad vyhoví žádosti o přidělení registrační značky na přání,
žadatel je vyzván k úhradě správního  poplatku ( 5000,- Kč za kus ). 

Do 15 dnů od jeho úhrady bude registrační značka vyrobena a 
předána obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

15 den je žadatel o registrační značky na přání vyzván k jejích převzetí.
Současně odevzdá tabulky s registrační značkou, pokud k vozidlu již byly vydány.

---

Žádost o přidělení registrační značky na přání k vozidlu,
které není zapsané v registru silničních vozidel,
lze podat nejdříve spolu s žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.


 

Registrační značku na přání, 

při prodeji vozidla a změně vlastníka nebo provozovatele,

při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu,

při přiděleni registrační značky s omezenou platností pro vývoz

lze zarezervovat - uložit do úschovy po dobu 6 měsíců a přendat na jiné vozidlo.

Po této lhůtě rezervace zaniká.

Tento úkon je zpoplatněn částkou 300,- Kč.


 

 

Náhrada registrační značka na přání 
-
vydaní za poškozenou.

 

Náhradu registrační značky na přání lze vydat pouze v případě poškození
 nikoli za ztracenou, odcizenou 
Vydání registrační značky již k silničnímu vozidlu přidělené je zpoplatněno
částkou 600,- Kč za každou jednotlivou tabulku.

 


 

potřebné podklady:

  • technický průkaz TP
  • malý technický průkaz ORV 
  • registrační značky RZ (SPZ ) – při výměně za poškozené

  • u firemního vozidla živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • u leasingového vozidla je zapotřebí souhlas leasingové společnosti se zápisem změny
  • plná moc k zastupování
  • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

     

CENA SLUŽBY:  
                            

                          zákonné poplatky

 

vydání tabulky registrační značky
(za každou tabulku)
                                        5 000,- Kč

  vydání tabulky registrační značky s registrační 
  značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou                     600,-
 ( za každou tabulku )                  

  rezervace - uložení do úschovy registrační značky na přání
  při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
  při zániku nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení
  registrační značky pro vývoz do jiného státu                            300,- Kč

  
rezervace registrační značky na přání v ostatních
  případech                                                                                  500,- Kč

změna do TP

(barva, přestěhování, název fa. , atd.)                                         50,-Kč

 

              zprostředkování služby RZ na přání          1 500,- Kč
             


Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace