Ceník služeb

přihlášení,odhlášení, změny v registru vozidel 400,-Kč

vystavení čistopisu TP


500,-Kč


registrace dovezeného vozidla včetně vystavení čistopisu TP


registrace nového dovezeného vozidla na základě COC listu


700,-Kč

700,-Kč

vystavení čistopisu TP dovezeného ojetého vozidla
na základě COC listu

  

700,-Kč


mimo území města Plzeň účtováno

ceny jsou uvedeny bez DPH

5,-Kč/km


Zákonné poplatky

ZÁKON č. 634 O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH ze dne 16.1.2005
Položka 3
vydání výpisu, kopie, fotokopie z úředních spisů
(za každou započatou stránku nebo za každé vozidlo)
50,-Kč
Položka 16
vydání dokladu TP, ORV
(za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný)
100,-Kč
Položka 26 a
zápis do registru vozidel, převod
motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč
Položka 26 b
dočasné vyřazení vozidla z provozu 100,-Kč
Položka 26 c
vydání tabulky registrační značky
(za každou tabulku)
200,-Kč
Položka 26 e
změna do TP
(barva, přestěhování, název fa. , atd.)
50,-KčOSVOBOZENÍ OD POPLATKU:

  • ZTP + ZTP-P, rozhodnutí soudu, zánik společného jmění manželů soudem, dědictví
  • Právní postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo názvu v souvislosti s převodem majetku státu dle zákona 92/1991 SbBEZ POPLATKU:

  • vyřazení vozidla z registru z důvodu odcizení
  • odhlášení / polopřevod
  • trvalé vyřazení z registru
  • povinná výměna registrační značky

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii 

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla
bez globální homologace ES

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o
homologaci ES

1 500 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo  schválení technické způsobilosti jednotlivě 
vyrobeného nebo dovezeného samostatného celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000 Kč

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo
benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500 Kč

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmene a) nebo b)

50 Kč
za každý list

 

OSVOBOZENÍ
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ).

ZMOCNĚNÍ
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50%, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

POZNÁMKA
Úkon zpoplatňování podle písmene e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu. 
EMISE, STK
KOMPLETNÍ REGISTRACE VOZIDLA
Přistavte vozidlo do sídla naší firmy, zařídíme za Vás přihlášení vozidla i s evidenční prohlídkou na stanici STK. Kompletně přihlásíme dovezené vozidlo včetně doložení možných překladů cizozemských technických průkazů, výpisů od akreditovaného zástupce, DEKRA.


                                           ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÍ EVIDENČNÍ PROHLÍDKY  :


provedení evidenční prohlídky  .................................................  kompletní cena : 500 ,- Kč  


       

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ  EMI,STK :

benzinové vozidlo M1 ..................................................................  kompletní cena :  2000 ,- Kč

benzinové vozidlo N1  ................................................................... kompletní cena :  2100 ,- Kč  


 

dieselové vozidlo M1  ..................................................................  kompletní cena :  2300 ,- Kč

dieselové vozidlo N1 ...................................................................  kompletní cena :  2400 ,- Kč


 

vozidlo BA + LPG M1  ..................................................................  kompletní cena  :  2500 ,- Kč

vozidlo BA + LPG N1   ..................................................................  kompletní cena  :  2600 ,- Kč
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  KOMPLETNÍHO PŘIHLÁŠENÍHO  VOZIDLA :

- EMI, STK
- schválení technické způsobilosti
- přihlášení vozidla
- v případě potřeby jednání s akreditovanými zástupci, Dekrou, překlad cizozemského TP

 

benzinové vozidlo M1  s vyznačenou globální homologací ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena :  6400 ,- Kč

benzinové vozidlo N1 s vyznačenou globální homologací ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena :  6500 ,- Kč

benzinové vozidlo M1 bez globální homologace ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 6900 ,- Kč

benzinové vozidlo N1 bez globální homologace ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 7000 ,- Kč
dieselové vozidlo M1 s vyznačenou globální homologací ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 6700 ,- Kč

dieselové vozidlo N1 s vyznačenou globální homologací ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 6800 ,- Kč

dieselové vozidlo M1 bez globální homologace ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 7200 ,- Kč

dieselové vozidlo N1 bez globální homologace ES :

                                                                  ........................................ kompletní cena : 7300 ,- Kč

V případě potřeby doložení výpisu od akreditovaného zástupce,  Dekry, překladů cizozemských technických průkazů bude tato cena doúčtována.

NA TYTO VOZIDLA SE OPĚT VZTAHUJE POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ.

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen..

Obchodní partneři