Ceník služeb

 

převod vozidla, změny v registru vozidel, prodloužení STK u motocyklů

schválení technické způsobilosti ve 2. stupni výroby + 
registrace vozidla

certifikát vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla


 

700,-Kč

1800,-Kč

3500,-

registrace nového vozidla, registrace dovezeného vozidla, registrace historického vozidla

900,-Kč

zajištění registrační značky na přání


zajištění registrační značky na nosič kol


1500,-Kč

900,- Kč

jednání s akreditovanými zástupci   

 

900,-Kč

zajištění historické původnosti vozidla ke zproštění EKO poplatku u vozidel starších 30 let - při převodu vozidla
STK na žádost zákazníka + zajištění fotek + zajištění testace


testace historických vozidel


prodloužení testace

 

1500,-Kč


1500,-Kč

700,- Kč

 

kompletní obnovení VIN náhradní technologií
STK na žádost zákazníka + ztotožnění VIN vozidla oprávněným prodejcem, nebo Cebií + zajištění povolení akreditovaným zástupcem + vydání příkazu k ražbě VIN registrem vozidel + zajištění ražby pověřenou firmou + (STK na žádost zákazníka o provedené ražbě) + zápis obnovení VIN do TP a ORV v registru vozidel + opakovaná STK

 

zajištění celní průvodky při vývozu mimo EU

 

4000,-Kč

 

 

 

2000,-Kč

cestovné mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

5,- Kč/Km


poštovné - doporučené psaní D+1                         60,- Kč
poštovné a balné s RZ -  EMS - dobírka                390,-Kč                    

Zásilkovna na dobírku, do boxu, na adresu          140,-Kč                                         ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

 

                     V KANCELÁŘI MOŽNO PLATIT POMOCÍ QR KÓDU.

 Zákonné poplatky
 

ZÁKON č. 634/ 2004 Sb. O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH ke dni 1.3.2023
 
 
Položka 3

vydání výpisu, kopie, fotokopie z úředních spisů
(za každou započatou stránku nebo za každé vozidlo)

50,-Kč
Položka 26 a
 
zápis do registru silničních vozidel, zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele jako nového vlastníka
motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč

 

Položka 26 b

vyřazení vozidla z provozu 200,-Kč

 

Položka 26 c

vydání tabulky registrační značky

200,-Kč

za každou tabulku

 

Položka 26 d

vydání tabulky registrační značky na přání
(po 1 .1.2016)

5000,-Kč

za každou tabulku

 

Položka 26 e

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou             
již tomuto silničnímu vozidlu přiděleno
(po 1. 1. 2016)

 600,-Kč

za každou tabulku

 

Položka 26 f
Vydání tabulky zvláštní registrační značky                                        

500,-Kč 

za každou tabulku

 

Položka 26 g

Zápis změny do registru vozidel včetně zápisu dosavadního         
provozovatele jako jeho nového vlastníka           

50,-Kč

za každou změnu

 

Položka 26 n
Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka, nebo
provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla, nebo
jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení RZ s omezenou platností
pro vývoz do jiného státu
(po 1.1.2016)

300,-Kč 

 

 

Položka 26 o
Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech  
(po 1.1.2016)  
                                                                                    


500,-Kč 

 

 

Položka 26 p
Rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání 
(po 1.3.2023) 
                                                                                    


100,-Kč 

 

 

Položka 26 q
Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu  
(po 1.3.2023) 
                                                                                    


500,-Kč 

 

 

Položka 26 r
Zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčední o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu 
(po 1.3.2023)                                                                                      


200,-Kč 

  

Položka 27
 

             


 1. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

5 000 Kč


 2. Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy
v oblasti schvalování technické způsobilosti

5 000 Kč


 3. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li
o schválení podle bodu 1 nebo 2 

2 000 Kč


 4. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla
 

1 000 Kč


 5. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického
celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

2 500 Kč


 6. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla
podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti

2 500 Kč


 7. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného
technického celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 6

1 000 Kč

 
 8. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části
vozidla    

500 Kč

 
 9. Schválení hromadné přestavby vozidla
 

2 000 Kč


10. Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla
 

2 000 Kč


11. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla
 

2 000 Kč


12. Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla
 

3 000 Kč


13. Schválení přestavby vozidla

 
1 000 Kč

14. Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat

 
1 000 Kč

15. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních
mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
 
2 500 Kč


16. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených
k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie

1 250 Kč

 


 


 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) - 26a - třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) - 26a - této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) - 26a - této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).

4. Od poplatku podle písmene f) - 26f - této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.
 


 

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

2. Povinná výměna registrační značky.

 

 

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jeho poškození odcizení a žadatel doloží jeho odcizení protokolem vydaným Policií ČR, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku - 100,-Kč.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) - 26a - této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) - 26a - této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g)  - 26 c,f,g - této položky.

 

 


EMISE, STK
KOMPLETNÍ REGISTRACE VOZIDLA

 

 


 

Přistavte vozidlo do sídla naší firmy,

zařídíme za Vás převod vozidla včetně provedení evidenční prohlídky na stanici STK. 
Kompletně přihlásíme dovezené vozidlo včetně doložení možných překladů
cizozemských technických průkazů,
výpisů od akreditovaného zástupce, ....

 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÍ EVIDENČNÍ PROHLÍDKY PŘI PŘEVODU VOZIDLA  :


provedení evidenční prohlídky TP-ČR...........................................  kompletní cena : 1200 ,- Kč    
       ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ  EMI,STK :
 

M1, N1 – BA, NM, BA + LPG, CNG  .......................................  kompletní cena:  4 500,- Kč

N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, .........................  kompletní cena:  5 300,- Kč

O1, O2 – BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ …………………………...  kompletní cena:  2 400,-  Kč

O3, O4   ……………………………………………………………  kompletní cena:  2 800,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5  ………………………………………......   kompletní cena:   2 500,- Kč

 


 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  KOMPLETNÍHO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDLA ZE ZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ :
  

1/ vozidel starších 4 let od 1. uvedení do provozu – bez doložení COC listu

dovozové protokoly
- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel 

M1  - BA, NM, BA + LPG, CNG  :  ........................................ kompletní cena:  7 600,- Kč

N1  - BA, NM, BA + LPG, CNG  :  ........................................ kompletní cena:  7 900,- Kč

N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, ......................  kompletní cena:  8 300,- Kč

O1, O2 –
BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ …………………………  kompletní cena:  5 900,-  Kč

O3, O4  
…………………………………………………………  kompletní cena:  6 200,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5 
…………………………………….......  kompletní cena:   5 700,- Kč

 

Při chybějících datech:


 Výpis technických údajů vozidla EU   ...............................................………  6 200,- Kč

Výpis technických údajů vozidla mimo EU    
……..................................…  15 500,- Kč

Doplnění typu a schválení     …..............................................................……  2 300,- Kč

Doplnění emisního předpisu od Dekra CZ a.s.    ................................……   1 300,- Kč

  

2/ vozidel starších 4 let od 1. uvedení do provozu - s doložením COC listu 


- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel

 

M1, N1 – BA, NM, BA + LPG, CNG  ....................................  kompletní cena: 6 300,- Kč
 
N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, ......................  kompletní cena: 7 200,- Kč

O1, O2 –
BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ ……………………… … kompletní cena:  4 800,- Kč

O3, O4  
…………………………………………………………  kompletní cena:  5 300,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5 
…………………………………….......  kompletní cena:   4 800,- Kč

  

3 / vozidel M1, N1 do 4 let stáří od 1. uvedení do provozu - doložení COC listu 


- EVI před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidelM1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 3 800 ,- Kč

 
 

4 / vozidel M1, N1 původ z USA s vyraženým VIN z výroby

 

- EMI, STK před registrací vozidla
- zajištění technických údajů, výjimek MD
- schválení technické způsobilosti, registrace vozidla na registru vozidelM1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 27 000 ,- Kč

  

5 / vozidel M1, N1 původ, dovezených  z USA bez vyraženého VIN z výroby
 

zajištění příkazu k vyražení VIN náhradní technologií, ražba VIN oprávněnou firmou
- EMI, STK před registrací vozidla
- zajištění technických údajů, výjimek MD
- schválení technické způsobilosti, registrace vozidla na registru vozidelM1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 29 000 ,- Kč

 


 

6 / motocyklu původ z USA 

 

- STK před registrací vozidla
- zajištění technických údajů, výjimek MD
- schválení technické způsobilosti, registrace vozidla na registru vozidelL3e vozidla ...................................................................... kompletní cena : 26 000 ,- Kč

 

  

7 /  vozidel M1, N1 dovezeného z UK


- zkouška výhledových poměrů
- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel M1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 17 000 ,- Kč

 


 


V případě požadovaného schválení technické způsobilosti vozidla bude doúčtován
správní poplatek 3 000,- Kč  


V případě potřeby doložení výpisu od akreditovaného zástupce, ....
překladů cizozemských technických průkazů
bude tato cena doúčtována.


NA TYTO VOZIDLA SE OPĚT VZTAHUJE PŘÍPADNÝ
 POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ. 


 

ceník platný od 1.1.2024 včetně DPH
 


 

Na ostatní typy vozidel vypracujeme kalkulaci.

 

 

 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

 

K 1.1.2024
KONEC
VYDÁVÁNÍ

VELKÝCH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ 

je zrušen technický průkaz silničního vozidla ORV II. a ukončeno ORV I.
Místo stávajících dvou dokladů, bude vydáván pouze jeden jediný doklad.

 NOVÉ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA 

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace