Ceník služeb

registrace nového vozidla,  převod,
změny v registru vozidel
400,-Kč

registrace dovezeného vozidla

700,-Kč

zajištění veteránské testace ke zproštění EKO poplatku
u vozidel starších 30 let ( při převodu vozidla ) 

500,-Kč

 

jednání s akreditovanými zástupci   

 

obnovení VIN náhradní technologií
zajištění povolení Akr. zástupcem, nebo Cebií + zápis
v registru vozidel

 kompletní obnovení VIN náhradní technologií
STK na žádost zákazníka + ztotožnění VIN vozidla+ zajištění povolení Akr. zástupcem, nebo Cebií + vydání příkazu registrem vozidel + zajištění ražby +zápis v registru vozidel + opakovaná STK

500,-Kč

 

1000,-Kč

 

3000,-Kč


mimo území města Plzeň účtováno

ceny jsou uvedeny bez DPH

 

 

5,-Kč/km

 

 

 

Zákonné poplatky

ZÁKON č. 634/ 2004 Sb. O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH ke dni 1.1.2015
 
Položka 3

vydání výpisu, kopie, fotokopie z úředních spisů
(za každou započatou stránku nebo za každé vozidlo)

50,-Kč
 

 

Položka 16

vydání dokladu TP, ORV
(za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný)
100,-Kč

 

Položka 26 a
zápis do registru vozidel, převod
motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
 
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč
 

 

Položka 26 b

vyřazení vozidla z provozu 200,-Kč

 

Položka 26 c

vydání tabulky registrační značky

200,-Kč

za každou tabulku

 

Položka 26 d

vydání tabulky registrační značky na přání    po 1 .1.2016

5000,-Kč

za každou tabulku

 

 

Položka 26 e

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou             
již tomuto silničnímu vozidlu přiděleno         po 1. 1. 2016

 600,-Kč

za každou tabulku

 

 

Položka 26 f
Vydání tabulky zvláštní registrační značky                                        

500,-Kč 

za každou tabulku

 

Položka 26 g

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru           
vozidel            

50,-Kč

za každou změnu

 

Položka 26 m
Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka, nebo
provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla, nebo
jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení RZ s omezenou platností
pro vývoz     po 1.1.2016

300,-Kč 

 

 

Položka 26 n
Rezervace registrační značky na přánív ostatních případech  
po 1.1.2016                                                                                       


500,-Kč 

 

 

 OSVOBOZENÍ OD POPLATKU:

  • ZTP + ZTP-P, rozhodnutí soudu, zánik společného jmění manželů soudem, dědictví
  • Právní postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo názvu v souvislosti s převodem majetku státu dle zákona 92/1991 SbBEZ POPLATKU:

  • vyřazení vozidla z registru z důvodu odcizení
  • zápis zániku silničního vozidla
  • povinná výměna registrační značky

 

 

Položka 27

             

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti   

 

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii 

 

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla
OD 1.1.2015 U VOZIDEL MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o
OD 1.1.2015 U VOZIDEL MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU

1 500 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo  schválení technické způsobilosti jednotlivě 
vyrobeného nebo dovezeného samostatného celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000 Kč

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo
benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500 Kč

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmene a) nebo b)

50 Kč
za každý list

 

OSVOBOZENÍ
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ).

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Od poplatku podle písmene a)této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního předpisu.

Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky jednorázového použití. 

ZMOCNĚNÍ
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50%, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

POZNÁMKA

Úkon zpoplatňování podle písmene e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu. 
EMISE, STK
KOMPLETNÍ REGISTRACE VOZIDLA

 

 


 

 

Přistavte vozidlo do sídla naší firmy, zařídíme za Vás převod vozidla včetně provedení

evidenční prohlídky na stanici STK. 
Kompletně přihlásíme dovezené vozidlo včetně doložení možných překladů cizozemských technických průkazů, výpisů od akreditovaného zástupce, DEKRA a.s.

 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÍ EVIDENČNÍ PROHLÍDKY PŘI PŘEVODU VOZIDLA  :


provedení evidenční prohlídky TP-ČR............................................  kompletní cena : 900 ,- Kč           ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ  EMI,STK :
 

benzinové vozidlo M1 ..................................................................  kompletní cena :  2 300 ,- Kč

benzinové vozidlo N1  .................................................................. kompletní cena :  2 400 ,- Kč  

 

 

dieselové vozidlo M1  ..................................................................  kompletní cena :  2 600 ,- Kč

dieselové vozidlo N1 ...........................................................  ......  kompletní cena :  2 700 ,- Kč
 

vozidlo BA + LPG M1  .................................................................  kompletní cena  :  2 800 ,- Kč

vozidlo BA + LPG N1   ................................................................  kompletní cena  :  2 900 ,- Kč
 


 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  KOMPLETNÍHO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDLA ZE ZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ :

1/ vozidel M1, N1 starších 4 let od 1. uvedení do provozu - bez doložení COC listu

dovozové protokoly
- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel

 

benzinové vozidlo M1  :   ............................................................... kompletní cena :  5 400 ,- Kč

benzinové vozidlo N1  :   ............................................................... kompletní cena :  5 700 ,- Kč


dieselové vozidlo M1  :   ................................................................ kompletní cena :  5 700 ,- Kč

dieselové vozidlo N1  :   ................................................................ kompletní cena :  6 000 ,- Kč

 2/ vozidel M1, N1 starších 4 let od 1. uvedení do provozu - s doložením COC listu 


- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel
 

benzinové vozidlo M1  :   ............................................................... kompletní cena : 4 000 ,- Kč

benzinové vozidlo N1  :   ............................................................... kompletní cena : 4 100 ,- Kčdieselové vozidlo M1  :   ................................................................ kompletní cena :  4 000 ,- Kč
 

dieselové vozidlo N1  :   ................................................................ kompletní cena :  4 100 ,- Kč3/ vozidel  M1, N1 do 4 let stáří od 1. uvední do provozu - bez doložení COC listu 

- U vozidel M1, N1 do 4 let stáří není třeba provádět dovozové protokoly, ani technickou prohlídku před registrací vozidla. Technická prohlídka se přejímá podle TP 1. uvedení do provozu v zahraničí.
Provede se evidenční prohlídka před registrací v rozsahu chybějících technických údajů k vozidlu. 
- registrace vozidla na registru vozidel


M1, N1 benzinová i dieselová vozidla ............................................. kompletní cena : 4 600,- Kč

 


 

4 / vozidel M1, N1 do 4 let stáří od 1. uvedení do provozu - doložení COC listu 


- Pokud budete u vozidel M1, N1 do 4 let stáří k technickému průkazu a osvědčení o registraci ( pokud se v zemi vystavuje ) mít tzv. COC list - Certificaty of Comformity, je možné pouze provést evidenční prohlídku před registrací, aby se vozidlo před registrací identifikovalo. 
- registrace vozidla na registru vozidel


M1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 3 000,- Kč

 
V případě potřeby doložení výpisu od akreditovaného zástupce, Dekry, překladů cizozemských technických průkazů bude tato cena doúčtována.

NA TYTO VOZIDLA SE OPĚT VZTAHUJE POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ.

 

 

ceník platný k 1.1.2016 bez DPH

 

Na ostatní typy vozidel vypracujeme kalkulaci.

 

 

 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen..

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace