Ceník služeb

 

registrace nového vozidla, převod vozidla, změny v registru vozidel, prodloužení STK u motocyklů

 

700,-Kč

registrace dovezeného vozidla, registrace historického vozidla

900,-Kč

zajištění registrační značky na přání


zajištění registrační značky na nosič kol


1500,-Kč

900,- Kč

jednání s akreditovanými zástupci   

 

900,-Kč

zajištění historické původnosti vozidla ke zproštění EKO poplatku u vozidel starších 30 let - při převodu vozidla
STK na žádost zákazníka + zajištění fotek + zajištění testace


testace historických vozidel


prodloužení testace

 

1500,-Kč


1500,-Kč

700,- Kč

 

kompletní obnovení VIN náhradní technologií
STK na žádost zákazníka + ztotožnění VIN vozidla oprávněným prodejcem, nebo Cebií + zajištění povolení akreditovaným zástupcem + vydání příkazu k ražbě VIN registrem vozidel + zajištění ražby pověřenou firmou + (STK na žádost zákazníka o provedené ražbě) + zápis obnovení VIN do TP a ORV v registru vozidel + opakovaná STK

 

zajištění celní průvodky při vývozu mimo EU

 

3600,-Kč

 

 

 

2000,-Kč

cestovné mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

6,05 Kč/Km


poštovné - doporučené psaní                               50,- Kč            poštovné - doporučené psaní + RZ                    200,- Kč
poštovné - dobírka                                               150,- Kč
poštovné do zahraničí dle domluvy                        

 pronájem přívěsu na přepravu vozidel            1000,- Kč / 1 den

 ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

 

 

 Zákonné poplatky
 

ZÁKON č. 634/ 2004 Sb. O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH ke dni 1.1.2016
 
 
Položka 3

vydání výpisu, kopie, fotokopie z úředních spisů
(za každou započatou stránku nebo za každé vozidlo)

50,-Kč
 

 

Položka 16

vydání dokladu TP, ORV
(za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný)
100,-Kč

 

Položka 26 a
zápis do registru vozidel, převod
motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
 
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč
 

 

Položka 26 b

vyřazení vozidla z provozu 200,-Kč

 

Položka 26 c

vydání tabulky registrační značky

200,-Kč

za každou tabulku

 

Položka 26 d

vydání tabulky registrační značky na přání    po 1 .1.2016

5000,-Kč

za každou tabulku

 

 

Položka 26 e

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou             
již tomuto silničnímu vozidlu přiděleno         po 1. 1. 2016

 600,-Kč

za každou tabulku

 

 

Položka 26 f
Vydání tabulky zvláštní registrační značky                                        

500,-Kč 

za každou tabulku

 

Položka 26 g

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru           
vozidel            

50,-Kč

za každou změnu

 

Položka 26 n
Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka, nebo
provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla, nebo
jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení RZ s omezenou platností
pro vývoz     po 1.1.2016

300,-Kč 

 

 

Položka 26 o
Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech  
po 1.1.2016                                                                                       


500,-Kč 

 


 

Položka 27

             

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti   

 

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii 

 

     - typu vozidla nebo samotného technického celku

2 000 Kč

     - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

     - při hromadné přestavbě vozidla

500 Kč

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla
                                      OD 1.1.2015 U VOZIDEL MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU
                                        DOSUD NEREGISTROVANÉ PRACOVNÍ STROJE
      

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno
                                                     osvědčení o homologaci EU

                                       OD 1.1.2015 U VOZIDEL MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU

1 500 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo  schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného celku anebo za schválení užití vozidla
k výcviku v autoškole

1 000 Kč

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo
benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500 Kč

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmene a) nebo b)

50 Kč
za každý list


 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) - 26a - třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) - 26a - této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) - 26a - této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).

4. Od poplatku podle písmene f) - 26f - této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

 


 

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.
 

 

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) - 26a - této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) - 26a - této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g)  - 26 c,f,g - této položky.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
5. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu. 


 

EMISE, STK
KOMPLETNÍ REGISTRACE VOZIDLA

 

 


 

Přistavte vozidlo do sídla naší firmy,

zařídíme za Vás převod vozidla včetně provedení evidenční prohlídky na stanici STK. 
Kompletně přihlásíme dovezené vozidlo včetně doložení možných překladů
cizozemských technických průkazů,
výpisů od akreditovaného zástupce, DEKRA a.s.

 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÍ EVIDENČNÍ PROHLÍDKY PŘI PŘEVODU VOZIDLA  :


provedení evidenční prohlídky TP-ČR...........................................  kompletní cena : 1200 ,- Kč    
       ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ  EMI,STK :
 

M1, N1 – BA, NM, BA + LPG, CNG  .......................................  kompletní cena:  3 700,- Kč

N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, .........................  kompletní cena:  4 600,- Kč

O1, O2 – BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ …………………………...  kompletní cena:  2 000,-  Kč

O3, O4   ……………………………………………………………  kompletní cena:  2 500,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5  ………………………………………......   kompletní cena:   2 200,- Kč

 


 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  KOMPLETNÍHO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDLA ZE ZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ :
  

1/ vozidel starších 4 let od 1. uvedení do provozu – bez doložení COC listu

dovozové protokoly
- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel

 

M1  - BA, NM, BA + LPG, CNG  :  ........................................ kompletní cena:  6 800,- Kč

N1  - BA, NM, BA + LPG, CNG  :  ........................................ kompletní cena:  7 100,- Kč

N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, ......................  kompletní cena:  8 500,- Kč

O1, O2 –
BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ …………………………  kompletní cena:  5 300,-  Kč

O3, O4  
…………………………………………………………  kompletní cena:  5 800,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5 
…………………………………….......  kompletní cena:   5 300,- Kč

 

Při chybějících datech - Výpis technických údajů vozidla z DEKRA CZ a.s.     ………  2 200,- Kč

  

2/ vozidel starších 4 let od 1. uvedení do provozu - s doložením COC listu 


- EMI, STK před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel
 

M1, N1 – BA, NM, BA + LPG, CNG  ....................................  kompletní cena:  5 500,- Kč
 
N2, N3, M2, M3 – BA, NM, BA + LPG, CNG, ......................  kompletní cena:  6 400,- Kč

O1, O2 –
BRZDĚNÝ, NEBRZDĚNÝ ……………………… … kompletní cena:  4 400,- Kč

O3, O4  
…………………………………………………………  kompletní cena:  4 900,- Kč

MOTOCYKL L1 – L5 
…………………………………….......  kompletní cena:   4 400,- Kč

 


 

3 / vozidel M1, N1 do 4 let stáří od 1. uvedení do provozu - doložení COC listu 


- evidenční prohlídka před registrací vozidla
- registrace vozidla na registru vozidel


M1, N1 benzinová i dieselová vozidla ........................................... kompletní cena : 4 200 ,- Kč

 
V případě potřeby doložení výpisu od akreditovaného zástupce, Dekry,
překladů cizozemských technických průkazů
bude tato cena doúčtována.

NA TYTO VOZIDLA SE OPĚT VZTAHUJE POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ.

 


 

ceník platný od 1.7.2021 včetně DPH
 


 

Na ostatní typy vozidel vypracujeme kalkulaci.

 

 

 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace