Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY,
zpracování osobních a citlivých údajů

1.    Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů


Správcem osobních údajů je společnost Přihlašování vozidel Hrabýová s.r.o., se sídlem Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň, IČO 280 38 550, zapsaná v Obchodním rejstříku
pod spisovou C 22309 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „společnost PV“),
která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Společnost PV jmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů paní
Renatu Hrabýovou, e-mailová adresa: hrabyova@hrabyova.cz, telefonní číslo: +420 603 432 480 .


2.    Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely

A/ jednání s registry vozidel

Společnost PV zpracovává za účelem zastupování na registru vozidel následující osobní údaje klienta: jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, telefonní číslo, e-mailová adresa.
V případě zastupování firmy, společnosti: název firmy, společnosti, IČ, sídlo, zastupující jednatel – é, telefonní a e-mailový kontakt.

Na základě podepsané, popřípadě ověřené plné moci, společnost PV  zastupuje klienty,
na registrech vozidel, provozovatele a vlastníky motorových a nemotorových vozidel a strojů a to za účelem jejich registrace, provádění změn v údajích evidovaných v registru vozidel a zapisovaných do technických průkazů.
Společnost PV  nakládá s veškerými dokumenty spojenými s předmětem služby do úplného vyřízení zakázky, a to výhradně v rozsahu uděleném v textu plné moci.
Tento originál plné moci se zakládá a stává součástí spisu na registru vozidel.
Ostatní převzaté dokumenty (pokud nejsou součástí spisu jako např. cizozemské technické průkazy při registraci dovezených vozidel a jiné) společnost PV vrací klientovi.

B/ spolupracující osoby se společností Přihlašování vozidel Hrabýová s.r.o.

Veškerá jednání a přebírání podkladů za účelem zastupování na registrech vozidel provádí na sídle společnosti Slovanská Alej 1960/24, 326 00, Plzeň tyto konkrétní osoby:

Petra Kleinhamplová, kontakt : 603 776 156
Petra Mašková, kontakt : 606 522 966
Alena Sólyová, kontakt : 602 444 180

C/ zastupování při jednání s registrem  vozidel

Při převzetí dokladů je vystavena  zakázka s určením požadovaného úkonu a rozsahu zastupování, je proveden záznam o převzatých dokladech a uveden zadavatel - jméno, příjmení, telefonní kontakt.
 S doklady předanými k zastupování na  registrech vozidel manipulují pouze výše určené osoby spolupracující se společností PV a zaměstnanci registru vozidel.
 Převzaté doklady jsou uchovávány v oddělených deskách. Při vypisování žádostí se dbá na zabezpečení soukromí, na pracovním stole jsou vždy pouze jedny určité doklady a dbá se na zamezení k nahlédnutí neoprávněnou osobou.
 Po vypracování zakázky je kontaktován zadavatel k vyzvednutí dokladů a ostatních náležitostí jako jsou registrační značky. Hotové doklady jsou předány zadavateli, popř. osobě, která předloží tuto zakázku.

D/ zprostředkování evidenční prohlídky, emisí, STK, registrace dovezeného vozidla

Společnost PV provádí zprostředkování evidenční prohlídky, emisí a STK z velké části na stanici Plzeňská STK s.r.o.
Osobní údaje o provozovatelích a vlastnících těchto vozidel budou zde na stanici STK společností PV prostřednictvím technických průkazů a osvědčení o registraci vozidla na prováděných prohlídkách uváděny výhradně v ujednaném rozsahu.

E/ zastupování v jednání s akreditovanými zástupci vozidel

Společnost PV v rámci vyřízení zakázky je oprávněna předat dále dokumenty jako jsou cizozemské technické průkazy za účelem doložení technických údaj, potřebných ke splnění zakázky – registrace dovezeného vozidla, zapsání alternativních užití, přestavby, ztotožnění vozidla a jiné….. Pro vydání stanovisek mohou být uvedena osobní údaje.

F/ ukládání skenových kopií technických průkazů s provedenou zakázkou

Společnost PV z mnohaleté praxe má za to, že je dobré v zájmu klienta provádět zálohu o provedené práci prostřednictvím naskenovaného technického průkazu ORV II.
Tento dokument naši klienti po nás často žádají pro komunikaci s finančním úřadem, pojišťovnou,
účetní agenturou a jiné.

Pokud zadavatel, vlastník, provozovatel  výslovně nesouhlasí s provedením této zálohy, informujte o této skutečnosti prostřednictvím mailu:hrabyova@hrabyova.cz  správce a
technický průkaz ORV II bude bez odkladu vymazán.


3.    Zakázka prostřednictvím mailové komunikace, zaslaná poštou, hrazena dobírkou


Prostřednictvím webových stránek, mailové a telefonické komunikace dochází k zakázce o zastupování na registru vozidel.  Předání dokladů k zastupování na registru vozidel lze provést prostřednictvím Pošty a.s., či kurýrní služby.
 Společnost PV se zavazuje následující úřední den k vypracování předmětu zakázky. Poté je mailem, telefonicky kontaktován zadavatel a po domluvě dochází k zpět zaslání hotové zakázky a všech dokladů, popř. registračních značek. Zakázka je odesílána prostřednictvím Pošty a.s., na dobírku.  
 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

 

K 1.1.2024
KONEC
VYDÁVÁNÍ

VELKÝCH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ 

je zrušen technický průkaz silničního vozidla ORV II. a ukončeno ORV I.
Místo stávajících dvou dokladů, bude vydáván pouze jeden jediný doklad.

 NOVÉ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA 

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace