Registrace nového vozidla

A /  VOZIDLO PLACENO HOTOVĚ,  NA ÚVĚR

Úvěr se do TP nezapisuje, pokud není domluveno s úvěrovou společností jinak.

potřebné podklady:

 • technický průkaz TP
 • kupní smlouva, faktura
 • zelená karta, doklad o pojištění 

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie ŽL, nebo výpisu z obchodního rejstříku


 při zastupování je třeba :

 • OVĚŘENÁ plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

 • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data  a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
  ORV ( OTP ) se mimo trvalý pobyt omezuje na dobu povolení k pobytu.


B /  VLASTNÍKEM VOZIDLA JE LEASINGOVÁ SPOLEČNOST

Leasing se zapisuje do technického průkazu – leasingová společnost uvedena jako vlastník vozidla.

potřebné podklady:

 • technický průkaz TP
 • kupní smlouva
 • OVĚŘENÁ plná moc leasingové společnosti k registraci vozidla, zapsání vlastníka nebo elektronický podpis - plná moc je zaslána datovými schránkami na registr vozidel      
 • zelená karta, doklad o pojištění 

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie ŽL, nebo výpisu z obchodního rejstříku 


při zastupování je třeba:
 

 • OVĚŘENÁ plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

 • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data  a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
  ORV ( OTP ) se mimo trvalý pobyt omezuje na dobu povolení k pobytu.


CENA SLUŽBY:  

               zákonné poplatky            

motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč               zprostředkování služby   400,- Kč

Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

Převod - dokončení polopřevodu - dohlášení ojetého vozidla

k 1.1.2015 skončilo odhlášení vozidla na nového majitele

vozidla jsou v jednom kroku přeregistrována na nového majitele

tzv. PŘEVOD VOZIDLA


k 30.6.2015 je zákonná povinnost dokončit polopřevod
- dohlášení vozidla!!!!!!!!!!!

poté budou vozidla vyřazena z registru - zánik vozidel
- bez možnosti zpětné registrace !!!!!!Registrace dovezeného vozidla

K 1. 1. 2015 KONČÍ MOŽNOST VYSTAVENÍ TZV. ČISTOPISU,
VOZIDLA JSOU ROVNOU REGISTROVÁNA

TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST VOZIDEL DOVEZENÝCH Z ČLENSKÝCH STÁTŮ SE NESCHVALUJE - PŘEBÍRÁ SE STÁVAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO STÁTU.

JIŽ NENÍ VYBÍRÁN POPLATEK ZA SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI,  

VIZ. NÍŽE, :

VYPOUŠTÍ SE -  A/ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

PROVÁDÍ SE  POUZE -  B/  REGISTRACE JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA

TECHNICKÁ PROHLÍDKA NOVÝCH VOZIDEL Z ČLENSKÝCH STÁTŮ SE NEZKRACUJE.
TECHNICKÁ PROHLÍDKA. NAPŘ. U OSOBNÍCH VOZIDEL DO 4. LET STÁŘÍ SE PŘENÁŠÍ,
PODLE 1. UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENÉHO V CIZOZEMSKÉM TP NA 4 ROKY.

NOVĚ - ČLENSKÝ STÁT =

STÁTY EU : Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Bulharsko, Rumusko a Chorvatsko

STÁTY EHP : Island, Norsko, Lichtejnštejnsko

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE


PŘI REGISTRACE DOVEZENÉHO VOZIDLA ZE ZEMÍ  ČLENSKÝCH STÁTŮ SE OBA ÚKONY
( DŘÍVE SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI + REGISTRACE VOZIDLA )
PROVEDOU V JEDNOM KROKU.


A / SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA

 • ze státu mimo ČLENSKÉ STÁTY se technická způsobilost schvaluje.
  Je třeba doložit doklad o proclení vozidla
 • technická způsobilost se schvaluje, tam kde nebyla schválena v zemi původu.
  Jedná se o pracovní stroje apod., které v jiných zemích není třeba registrovat,
  jsou provozována v tzv. jiném režimu.


                zákonné poplatky        
          

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla
bez globální homologace ES                                                                                   

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o
homologaci ES                                                                                                                                           

1 500 Kč

                      
  B / REGISTRACE JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA

potřebné podklady:

 • technický průkaz TP, ORV, je-li cizím státem vydáno
 • u dovezených vozidel M1, N1 z členských států do 4 let stáří od 1. uvedení do provozu a současného doložení COC listu stačí evidenční kontrola.
  Technická prohlídka se přenáší od 1. uvedení do provozu na 4 roky.
 • u dovezených vozidel M1, N1 z členských států do 4 let stáří od 1. uedení do provozu a nedoložení COC listu, není vždy třeba dovozových protokolů.
  Některé STK provádějí prohlídku v rozsahu doložení chybějících údajů nutných k vyplnění TP. 
  Lze i výpis akr. zástupce, nebo Dekry a.s., co bude rychlejší a finančně lacinější. + evidenční kontrola

 • u dovezených vozidel M1, N1 z členských států starších 4 let od 1. uvedení do provozu a
  předložení COC listu je třeba provést technickou prohlídku před registrací, součástí je evidenční kontrola.
  Pokud jste k dovezenému vozidlu neobdrželi COC list je třeba provést kompletní dovozové protokoly ,skládající se z technického protokolu, přílohy k technickému protokolu, protokolu o  technické prohlídce před registrací a evidenční kontroly.
 • Možná složitě rozepisuji, ale je to otázka pak výsledné ceny. Samozřejmě lze rovnou provést dovozové protokoly, ale uvidíte finanční rozdíl.
  U jiných kategorií vozidel je způsob registrace obdobný, jen se liší platnost STK.
 • vozidel u kterých neuběhlo 6 měsíců od 1. uvedení do provozu v zahraničí k odhlášení vozidla v místě exportu, či 6000 ujetých kilometrů (pokud je naplněna jedna z podmínek) je vyžadován doklad o přihlášení se, popř. zaplacení DPH na finančním úřadě .
   Fyzická osoba, občan zaplatí daň z přidané hodnoty, pak obdrží potvrzení o úhradě DPH.
  U firem je možné, že daň bude hrazena ve zdaňovacím období - čtvrtletním - měsíčním, bude potvrzen finančním úřadem doklad o přihlášení se k DPH ( viz. přílohy ). 

  Pokud je dovezené vozidlo zakoupeno již od české firmy, tento doklad nahradí faktura s vyčíslenou DPH.
   
 • zelená karta, doklad o pojištění

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku

při zastupování je třeba:

 • OVĚŘENÁ plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla  -  ověřená kopie ŽL nebo výpisu z obchodního rejstříku
  plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

 • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data  a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
  ORV ( OTP ) se mimo trvalý pobyt omezuje na dobu povolení k pobytu.  NA TYTO VOZIDLA SE OPĚT VZTAHUJE POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ.

CENA SLUŽBY:  


               zákonné poplatky            

motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč               zprostředkování služby   700,- Kč 

Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

C / REGISTRACE DOVEZENÉHO NOVÉHO VOZIDLA

Nové vozidlo je vozidlo dosud neregistrované.  

potřebné podklady:

 • COC list - Certifiacate of Conformity
 • evidenční prohlídka se provádí pouze v případech, kdy není znám některý údaj nutný k vyplnění TP, jako je barva, pneu, ráfky
 • kupní smlouva, faktura
 • doklad o přihlášení se, popř. zaplacení DPH na finančním úřadě
  Fyzická osoba, občan zaplatí daň z přidané hodnoty, pak obdrží potvrzení o úhradě DPH.
  U firem je možné, že daň bude hrazena ve zdaňovacím období - čtvrtletním, pak bude vystaveno finančním úřadem doklad o přihlášení se k DPH. 
  Pokud je nové dovezené vozidlo zakoupené již od české firmy, tento doklad nahradí faktura s vyčíslenou DPH.
 • zelená karta, doklad o pojištění

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku

při zastupování je třeba:

 • OVĚŘENÁ plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

 • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data  a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
  ORV ( OTP ) se mimo trvalý pobyt omezuje na dobu povolení k pobytu.CENA SLUŽBY:  
          

               zákonné poplatky            

motocykl do 50 cm 300,-Kč
motocykl nad 50 cm 500,-Kč
(motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč


               zprostředkování služby   700,- Kč

Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

Registrace dovezeného vozidla ze států USA

KOMPLETNÍ SLUŽBU - DOLOŽENÍ PODKLADŮ K  REGISTRACI VOZIDEL ZE STÁTŮ USA
VÁM ZAJISTÍ DEKRA A.S.

www.dekra-automobil.cz/index.php

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace