Přihlašování vozidel

Registrace dovezeného vozidla s pravostranným řízením Anglie

 

Dovoz vozidla s pravostranným řízením.
 


 

 

OD 1.1.2021 NELZE Z POHLEDU ZÁKONA 56/2001SB. NAHLÍŽET NA VELKOU BRITÁNII NA ČLENSKÝ STÁT.  


Dle §35 odst. 2, bod b)  lze registrovat vozidla, pokud od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni podání celního prohlášení doba delší než:

1/ 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
2/ 5let, jedná li se o vozidla jiných kategorií
a splňuje emisní limity dle normy EURO2 jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.K registraci vozidla dovezeného z UK lze uplatnit zákon č.56/2001Sb., ustanovení §6, odst. 5.: 

k žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel doloží:

osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech. 
Osvědčení o schválení vozidla je tzv. globální homologace.
Ta je vyznačena v technickém průkazu a na výrobním štítku vozidla např: e4*98/14*0046*04.
Osobní vozidla M1 obvykle od roku 2000 jsou vyznačena tímto schválením.
Registrace pak není omezená lhůtou 8 nebo 5-ti let.
Pozor na vozidla kategorie N1 a jiné, které globální homologaci nemají.


 

Pro registraci vozidla v České republice je v zásadě platný požadavek levostranného řízení, ale na základě základních právních principů práva Evropské unie, tj. volný pohyb zboží a volný pohyb osob, je možné udělit výjimku pro registraci vozidla s pravostranným řízením jednotlivě dovezeného z členského státu Evropské unie. Vzhledem k zákonným požadavkům na bezpečnost silničního provozu bude tato výjimka udělena pouze na základě níže uvedených požadavků.

 

Výjimka bude udělena za předpokladu splnění následujících požadavku

 

Vozidlo bude upraveno z hlediska světelných zařízení a nepřímých výhledů (zrcátka) pro provoz pravostranný,
což bude doloženo technickým protokolem z pověřené zkušebny o 
kontrole nepřímého výhledu z vozidla a
doložením nastavení světlometů pro pravostranný provoz.

                                                                                                   

Po kladném obsolvování této zkoušky se dále provádí
technická prohlídka před registrací vozidla a další náležitosti,
jak u vozidel dovezených ze států Evropské unie.

 

------------------------------------------------------------------

 

V případě, že nemáte vozidlo s xenonovými světly a možné přepnutí na pravostranný provoz,
vyměňte světla,zajistěte druhé mlhové světlo a
My zajistíme kompletní registraci vozidla dovezeného z Anglie. 
Zprostředkujeme zkoušku výhledových poměrů - vydání protokolu,
 EMISE, STK, případný výpis technických údajů,
vozidlo zaregistrujeme..

 

------------------------------------------------------------------
 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace