Přihlašování vozidel

Přihlašování vozidel, jednání s registrem vozidel, stanicemi STK, akreditovanými zástupci, DEKROU, MDČR, technickou zkušebnou, překladateli ...

 

  

Dle posledních sněmovních jednání bude schválena novela zákona 56/2001 Sb.
s předpokládaným počátkem účinnosti
:

1.3.2023 v registru silničních vozidel a 1.9.2023 v registru historických vozidel. 

 

Vládní návrh si můžete ZDE prostudovat. 

 

Některé z navrhovaných změn: 

platnost evidenční prohlídky - evidenční prohlídka nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámením o změně vlastníka nebo provozovatele

-  podání žádosti  o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla nemusí být učiněna oběma žadateli současně, ale musí být učiněna u téhož obecího úřadu obce s rozšířenou působností.

-  při ukončení zápisu vlastníka (ukončení úvěru, leasingu) se nepředkládá evidenční prohlídka. Správní poplatek 50,- Kč

rezervace registrační značky (např. pro vozidla s tachografy). Obecní úřad sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci  RZ obsahující     vedle obecných náležitostí, VIN vozidla, jaká RZ bude tomuto vozidlu přidělena. U téhož úřadu musí být vozidlo do 1 měsíce zaregistrováno. Jinak rezervace zaniká. Správní poplatek 100,- Kč.

-  úschova registrační značky na přání se prodlužuje ze 3 na 6 měsíců

trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a  nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, podá-li vlastník silničních vozidla, před uplynutím této lhůty žádost o zachování        stávajících registračních značek. Zachování registračních značek je zpoplatněno 200,- Kč.

ukončení vyřazení vozidla z provozu bez nutnosti platné STK (povinné ručení musí být sjednáno)

vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu - správní poplatek 500,- Kč

-  schválení hromadné přestavby 2 000,- Kč, schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného vozidla 3000,- Kč, povolení výjimek z technických požadavků, které vozidlo musí splňovat 1000,- Kč....

velké změny nastanou v registraci a schvalování jednotlivě dovezených vozidel

-  Při změně vlastníka v Registru historických vozidel se bude postupovat jako v registru silničních vozidel s předložením evidenční prohlídky. Budou ponechány původní registrační značky, nebude se předkládat nová veteránská testace. Platnost veteránské testace se prodlužuje z 2 na 5 let. 

-  od 1.3.2023 končí vydávání zvláštních technických průkazů na zvláštní vozidla

- od 1.1.2024  úplný konec technických průkazů. Bude pouze jeden doklad, rozšířené OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. Pokud bude podána žádost o jakoukoli změnu v registru vozidel, budou odebírány technické průkazy a původní osvědčení o registraci vozidel a nahrazeny jedním novým dokladem 

 

 


 

 

VÁŽENÍ KLIENTI,


NÁŠ TÝM SE ROZŠÍŘIL O NOVOU KOLEGYNI PANÍ PETRU KREJSKOVOU.

JEJÍM ÚKOLEM JE SPRÁVA POJISTNÝCH SMLUV A ŘEŠENÍ  ZÁLEŽITOSTÍ S POJIŠŤOVNAMI.


PŘED VÝROČÍM KAŽDÉ SMLOUVY, VÁS BUDE KONTAKTOVAT.

NABÍDNE MOŽNOST PŘEPRACOVÁNÍ, ZLEVNĚNÍ SMLOUVY, AKTUALIZACE CENY VOZIDLA U HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ,

ZAPRACUJE  ZMĚNY JAKO JE NOVÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA, TECHNICKÝ PRŮKAZ, ZMĚNA BYDLIŠTĚ, PŘÍJMENÍ....

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT S JAKÝMKOLI DOTAZEM.


Petra Krejsková -  telefon: 604 242 214,  mail: kancelar@hrabyova.cz
 

MŮŽEME VÁM TÍMTO NABÍDNOUT ROZŠÍŘENOU PRACOVNÍ DOBU,

KTERÁ ZAČÍNÁ JIŽ OD 7.00 HODIN.

 
PO - ST    7.00 - 17.00,   ČT - PÁ    7 -  14

  

K 1.7.2021 NOVÝ CENÍK SLUŽEB

 

Vážení klienti, 

naše kancelář,  PŘIHLAŠOVÁNÍ VOZIDEL, POJIŠTĚNÍ se po celou dobu působnosti snaží nabízet perfektní služby.
 Vzděláváme se, rozšiřujeme rozsah nabízených služeb. To se bohužel nesnoubí s tím, být nejlacinější. 
Nemusíte mít hotovost při sobě - nabízíme platbu platbou, kterou máme bankou zpoplatněnu.
Jsme plátci DPH.

Samozřejmostí u nás je v rámci služby :

- převodu vozidla, vyřazení a jiné, zajistit ukončení pojistné smlouvy na vozidlo a vrácení nespotřebovaného pojistného na účet.

- k výročí pojistné smlouvy, kontrola podkladů od pojišťovny na nový pojistný rok. Přepočítání pojistného a v případě možnosti ponížení pojistného, přepracování pojistné smlouvy.
U havarijního pojištění kontrolujeme snižování pojistné částky při ocenění vozidla.

- záloha kopie technických průkazů. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete kopii TP, kde jsme prováděli zastupování s registrem vozidel - u nás ji naleznete.

Stále se rozšiřuje náš pracovní tým.

Z těchto důvodů jsem nucena přistoupit k navýšení ceny služby.
Byla bych velmi ráda, kdybyste nám zachovali přízeň a MY
nadále mohli býti součástí Vašeho života při provozu Vašeho vozidla.

 

Děkujeme.

 
 Renata Hrabýová, Petra Mašková, Petra Kleinhamplová, Alena Sólyová, Petra Krejsková.

 

OD 1.7.2021 BY MĚLA VEJÍT V PLATNOST NOVELA ZÁKONA 56/2001 SB.
 

Vládní návrh si můžete ZDE prostudovat. 
 

  

 OD 1.1.2021 NELZE Z POHLEDU ZÁKONA 56/2001SB. NAHLÍŽET NA VELKOU BRITÁNII NA ČLENSKÝ STÁT.  

Registrace vozidla dovezeného z UK se řídí zákonem č.56/2001Sb., ustanovení §6, odst. 5.
k žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel doloží 
osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech. 
Osvědčení o schválení vozidla je tzv. globální homologace.
Ta je vyznačena v technickém průkazu a na výrobním štítku vozidla např: e4*98/14*0046*04.
Osobní vozidla M1 obvykle od roku 2000 jsou vyznačena tímto schválením.

Pozor na vozidla kategorie N1 a jiné, které globální homologaci nemají  !!! 

 


 

 

  NABÍZÍME  PRONÁJEM PŘÍVĚSU NA PŘEPRAVU VOZIDEL

 

Nabízíme pronájem nového přípojného vozidla - přívěsu na přepravu vozidel značky Syriusz
o celkové hmotnosti 3000 Kg, užitečné hmotnosti 2490 kg. 
Vlek je k zapůjčení včetné výbavy: navijáku , 4 ks kurtů tříbodových, 2 ks bloků rychloupínacích, 2 ks nájezdů 3 m.
Vlek je nízký, na 13" ráfkách s prodlouženými nájezdy a tím umožňuje i přepravu snížených vozidel se spoilery.

 

 

 

 

 

  

ZAJISTÍME PŘESTAVBU NÁKLADNÍHO VOZIDLA KAT. N2, N3 NA PRACOVNÍ STROJ KAT. SS
 

 Příklad:

TATRA T 815 - druh - nákladní automobil -  kategorie - N3 - autojeřáb
přestavěno

TATRA T 815 - druh - pracovní stroj samojízdný -  kategorie - SS - autojeřáb.
 

Výhody:      - po přestavbě vozidlo nepodléhá pravidelné STK
                    - není předmětem silniční daně
                    - jiná sazba povinného ručení

Nevýhody:  - v případě že je vozidlo vybaveno spojovacím zařízením, nelze jej použít pro provoz na pozemních komunikacích je třeba demontovat
                    - vozidlo nesmí jezdit na dálnicích a rychlostních komunikacích

Pro jaká vozidla lze užít:  vysokozdvižná plošina, štěpkovač, UDS - hydraulické rypadlo s lopatou a rozrývacím zubem, jeřáb, kropička, betonpumpa...   

Nelze přestavět vozidla: valník, cisterna, domíchávač, fekál,  vozidla nesmí být k přepravě nákladu 

Podmínka: na vozidle musí být vyraženo VIN a výrobní štítek (dle roku výroby)

Řidičské oprávnění: do celkové nosnosti 3500 kg - B, nad 3500 kg - T.

Přestavbu lze provést na vozidle, které je vyřazeno z provozu - v depozitu.

 

Cena:  40 000,- KČ bez DPH.

 

                                             

 

 


 

 

PŘIŠLI JSTE NA PRAVIDELNOU STK A KONTROLNÍ TECHNIK ZJISTIL,

ŽE MÁTE VYREZLÉ ČI NEČITELNÉ VIN VOZIDLA?

OBDRŽELI JSTE STK S PLATNOSTÍ 1 MĚSÍCE ?

 

-----------------------
                                                                              

JSME TU PRO VÁS.

DO TÝDNE JSME SCHOPNI TENTO PROBLÉM VYŘEŠIT!

-----------------------
 

ZPROSTŘEDKUJEME ZTOTOŽNĚNÍ VOZIDLA OPRÁVNĚNOU FIRMOU


ZAJISTÍME SOUHLAS AKREDITOVANÉHO ZÁSTUPCE S VYRAŽENÍM VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ


ZAJISTÍME PŘÍKAZ NA REGISTRU VOZIDEL K VYRAŽENÍ VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ


ZAJISTÍME RAŽBU VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ OPRÁVNĚNOU FIRMOU


ZAJISTÍME ZÁPIS DO TP A ORV NA REGISTRU VOZIDEL O NEORIGINÁLNÍ RAŽBĚ


PROVEDEME OPAKOVANOU STK S PRODLOUŽENOU PLATNOSTÍ

 


 


ZAJISTÍME KOMPLETNÍ SERVIS S PŘIHLÁŠENÍM DOVEZENÉHO VOZIDLA.

Přistavte dovezené vozidlo na adresu naší firmy a JIŽ SE NEMUSÍTE O VÍCE STARAT. 
Nemáte převozní RZ? Vozidlo si vyzvedneme na Vaší adrese.

 Během jednoho dne provedeme měření emisí, STK, pojištění, na registru vozidlo zaregistrujeme.

V případě chybějících dat zajistíme doložení akreditovaným zástupcem, Dekrou,
Ojediněle je zapotřebí překlad dokumentů, zajistíme.


 

 

 


K 1.4.2019 přichází v platnost nové změny.
 


Nabývá účinnost nová vyhláška o registraci vozidel - vyhláška č. 72/2019 Sb.

Tato vyhláška přináší možnost přidělení registrační značky elektrického vozidla podle § 7b novely zákona.
a
seznamuje s novým - zkráceným technickým průkazem TP část II., který se začne vydávat v průběhu tohoto roku.
 

----------------

Registrační značku elektrického vozidla lze vydat na základě žádosti
vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka.
Značku tvoří velká písmena "EL"a kombinace arabských čísel a velkých písmen latinské abecedy.

Tato RZ se používá na vozidla s druhem paliva - elektrická energie nebo vodík výlučně,
nebo v kombinaci s jiným palivem,
pokud hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nepřesáhne 50 g/km.
Tento údaj je vyznačen v TP část II.
Pokud není uveden, bude registr vozidel vyžadovat doplnit údaj na základě vyjádření
výrobce či akreditovaného zástupce, zkušební stanice nebo technické zkušebny.

Registrační značka "EL" je přidělována prostřednictvím aplikace registru silničních vozidel a není možné ji libovolně měnit.
Postup vydání této registrační značky je obdobný s registrační značkou na přání.
Vydání registrační značky "EL" je osvobozeno od poplatku.

 

  

K 1.10.2018 změna v registraci dovezených vozidel.
 

U registrace dovezeného vozidla ze států Evropské unie lze použít
platnou technickou prohlídku ze státu dovozu,
je ale podmínkou doložení 
cizozemských originálů - protokolu o technické prohlídce, o měření emisí, Coc list
.

V ČR se provede evidenční prohlídka před registrací.


 


 


K 1.10.2018 změna v § 40 novely zákona, platnost technické prohlídky u vozidel kategorie L .

 

Nová vozidla kategorie L - motocykly, tříkolky, čtyřkolky mají platnost ze 4 na 6 let.
Při pravidelných technických prohlídkách se prodlužuje platnost z původních 2 na 4 roky.

---

Na registru vozidel není nutno tento zápis prodlužovat, je ale možné prodloužit zápis platnosti pravidelné STK o 2 roky.
( pokud cestujete mimo území ČR JE NUTNÉ MÍT PLATNOU ZNÁMKU STK,
policie si platnost STK z registru vozidel  ČR v jiném státě neověří! )


K tomuto je zapotřebí předložit technický průkaz a registrační značku.
Úředník provede zápis do technického průkazu,vylepení nové známky STK a
provede kontrolu a opravu v registru vozidel.
Tento úkon není zpoplatněn.

---

Pokud provozovatel o tento úkon na registru vozidel nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž
prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu vozidla.
 

  

JE-LI  NA STRÁNKÁCH NĚKDO  ZVÍDAVÝ, POTĚŠÍ VÁS ZÁLOŽKA

" LEGISLATIVA "

 

HLEDÁTE-LI KUPNÍ SMLOUVU, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VZOROVOU V ZÁLOŽCE

" PODKLADY "
 


 


 

Prosím používejte NOVÉ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ dle podmínek GDPR.


 
LETOS SLAVÍME

28 LET

SLUŽEB V OBLASTI PŘIHLAŠOVÁNÍ VOZIDEL

NAŠÍM KRÉDEM JE SPOLEHLIVOST.


  

K 1.1.2018 opět přichází v platnost úhradová povinnost za každý den nepojištěného vozidla

V souvislosti se znovuzavedením úhradové povinnosti připravuje ČKP
portál pro komunikaci s majiteli nepojištěných vozidel,
prostřednictvím něhož by mělo jít i zaplatit poplatky za dny nepojištění.
Tzn. pokud takový stav zjistím jako majitel nepojištěného auta,
mohu aktivně touto cestou zaplatit příslušný poplatek za dny nepojištění,
aniž by mi přišla písemná výzva.
Vyhnu se tak poplatku 300 Kč.
Portál by měl být spuštěn na přelomu února/března 2018.


portál ČKP

Denní náhrady dle typu a obsahu vozidla v odkazu - Úhradová povinnost:

Úhradová povinnost

 
Od 1.1.2018 jsme pro přihlašování vozidel již jen plátci DPH.

nový ceník

 Platby je možno provádět prostřednictvím platebního terminálu.

 


 


LEVNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA STARŠÍHO 30-TI LET

PROVOZOVANÉHO NA KLASICKÝCH REGISTRAČNÍCH ZNAČKÁCH

PŘI PROVEDENÍ TESTACE NA HISTORICKOU PŮVODNOST A

ZÁPISU DO VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU

 

S platnosti nových změn je možné udělat veteránskou testaci na
 původnost historického vozidla staršího 30-ti let.
Vozidlo se představí před testační komisi .
Po úspěšném absolvování - registr vozidel provede zápis do velkého technického průkazu o historické původnosti.

Tato prohlídka nenahrazuje pravidelnou technickou prohlídku. Ta probíhá v klasickém režimu.  

 

BOHUŽEL PRAXE JE TAKOVÁ, ŽE
POJIŠŤOVNY UZNAJÍ SLEVU NA HISTORICKÉ VOZIDLO
POUZE PŘI PŘEDLOŽENÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU HISTORICKÉHO VOZIDLA.


 


 

Koupili jste vozidlo,

na které se vztahuje ekologický poplatek ve výši 10 000,- Kč ?

 

Pokud je vozidlo starší 30 let, je možné oslovit veterán klub a zažádat o vystavení testace tohoto vozidla
na zproštění ekologického poplatku.
Testace je účtována 3000,- Kč.
 

Do technického průkazu je zapsáno provedení veteránské testace a
přihlášení vozidla je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 800,- Kč. 

Při následném převodu se dělá nová testace, pro nového provozovatele!! 

Konaktujte nás, zařídíme.

 


 

 

PŘEVOD VOZIDLA


Buďte velice důslední na řádné převedení  prodaného vozidla na kupujícího.

Vyhněte se velmi nepříjemným a nákladným jednáním s ČKP s nepojištěným vozidlem!

Nechte to na nás.

Vozidlo převedeme, dodáme Vám fotokopii technického průkazu 

s provedeným převodem vozidla na nového majitele. 

To je pro Vás důležitý doklad pro případné spory s ČKP.

 


 

MĚJTE V POŘÁDKU TECHNICKÉ PRŮKAZY

PŘI PŘESTĚHOVÁNÍ, ZMĚNOU SÍDLA, ZMĚNOU PŘÍJMENÍ ......

 


 


SLUŽBY PROVÁDÍME 

PLZEŇSKÝ KRAJ -  KARLOVARSKÝ KRAJ - 
PRAHA

OSTATNÍ KRAJE PO DOMLUVĚ

Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

 
Využijte našich služeb v  oblasti pojištění . 
 


 

Bonus pro naše klienty


Při provedených změnách v registru vozidel jako je nová registrační značka, 
z důvodu její výměny za ztracenou či odcizenou,
pro Vás zajistíme změnu v pojistné smlouvě vozidla a vystavíme novou zelenou kartu.

 


  

 

 

 

5 | 10 | 15 | 20 Počet novinek na stránku
Spuštěny nové stránky24.05. 2011

Vítejte na novém webu www.hrabyova.cz - přihlašování vozidel, pojišťovací služby - Renata Hrabýová

<<Předchozí stránka
Další stránka>>

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace