Zánik vozidla ( dříve - trvalé vyřazení vozidla z provozu )

K 1.1.2015 NOVÝ POJEM  - ZÁNIK VOZIDLA

K datu 30.9.2013 skončila možnost trvalého vyřazení vozidla na jiné využití


potřebné podklady:

 • technický průkaz TP
 • osvědčení o registraci vozidla ORV - malý technický průkaz 
 • registrační značky RZ ( SPZ )
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla z pověřené provozovny.
  Platnost tohoto protokolu si můžete ZDE ověřit.  

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku


při zastupování je třeba :

 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

 • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data  a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.CENA SLUŽBY:  

                zákonné poplatky

NENÍ PŘEDMĚTEM POPLATKU, POPLATEK SE NEVYBÍRÁ.

                zprostředkování služby   400,- Kč


Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovnéhoTrvalé vyřazení vozidla z provozu v depozitu

Pokud máte ORV ( OTP ) a RZ ( SPZ ) uložené na registru v tzv. depozitu a rozhodli jste se, že vozidlo již nebudete provozovat na pozemních komunikací je možné vozidlo trvale vyřadit z provozu.
Zajistíte odvoz vozidla k ekologické likvidaci do  pověřené provozovny, kde obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci a vozidlo na registru vozidel trvale vyřadíte z provozu.

Potřebné podklady:

 • technický průkaz TP
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla z pověřené provozovny, nebo čestné prohlášení k trvalému vyřazení na jiné využití .
  P
  latnost protokolu z pověřené provozovny si můžete ZDE ověřit.

při zastupování je třeba:

 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy  podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

CENA SLUŽBY:  

                         zákonné poplatky


 trvalé vyřazení z registru BEZ POPLATKU

                         zprostředkování služby   400,- Kč

Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

Administrativní registrace a následné trvalé vyřazení z provozu na doklad o ekologické likvidaci


Vozidlo se odveze k ekologické likvidaci, kde obdržíte doklad o ekologické likvidaci.
Doklad o ekologické likvidaci se nepředkládá u nemotorových vozidel ( přívěs, návěs ).
V polopřevodu nelze provést trvalé vyřazení vozidla z provozu.
Na registru vozidel se proto dokončení tzv. administrativní registrace  vozidla a
vozidlo se současně trvale vyřadí z provozu. Ekologická daň se v tomto případě
neplatí.


Potřebné podklady :

 • technický průkaz TP
 • osvědčení o registraci vozidla ORV, malý technický průkaz 
 • registrační značky RZ ( SPZ )
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla z pověřené provozovny.
  Platnost tohoto protokolu si můžete
  ZDE ověřit.

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejtříku

při zastupování je třeba:

 • OVĚŘENÁ plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy  podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
CENA SLUŽBY:   


            zákonné poplatky 

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                             800,-Kč
přívěs do 750 kg 500,-Kč
přívěs nad 750 kg 700,-Kč


trvalé vyřazení z registru BEZ POPLATKU

            zprostředkování služby                        400,- Kč


Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného

Administrativní registrace a následné trvalé vyřazení z provozu na čestné prohlášení k vyřazení

K datu 30.9.2013 skončila 
možnost trvalého vyřazení vozidla na jiné využití.


Vozidlo si hodláte ponechat na vlastním pozemku na jiné využití. Na registru vozidel se provede registrace vozidla a sepíše se žádost o  trvalé vyřazení vozidla na vlastní žádost – na jiné využití.
V tomto případě se hradí poplatek na podporu a využití autovraků – ekologická daň.

Na registrech vozidel se způsob trvalého vyřazení na čestné prohlášení může lišit. Registr si může stanovit vnitřní předpis a vozidla pak lze vyřadit ve správním řízení a záleží na rozhodnutí technika, zda věc dále postoupí k přestupkovému řízení.


Potřebné podklady : 

 • technický průkaz TP
 • osvědčení o registraci vozidla ORV, malý technický průkaz ( OTP )
 • zelená karta, doklad o pojištění 
 • evidenční prohlídka znějící na jméno nového provozovatele
 • registrační značky RZ ( SPZ )
 • čestné prohlášení k trvalému vyřazení

 • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejtříku

při zastupování je třeba:

 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy  podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen..

Obchodní partneři